19 november 2020

Heb jij in het 4e kwartaal 2020 een omzetverlies van meer dan 30%? En heb je tenminste één vestiging op een ander adres dan je privé adres of is er sprake van een vestiging die fysiek is afgescheiden van je privé woning met eigen opgang of toegang (zelfstandige werkruimte)? Dan is er een grote kans dat je in aanmerking komt voor deze regeling die de regering nu voor (bijna) alle sectoren heeft opengesteld i.v.m. de nieuwe, gedeeltelijke lock-down. Dát je aan de voorwaarde van een vestiging anders dan op je privé adres of een fysiek afgescheiden vestiging voldoet, moet je kunnen bewijzen. Dit kun je doen met een zakelijke huur-overeenkomst, een kopie belastingaangifte 2019/2020 waarin de fiscale aftrek van de kosten van deze vestiging zijn opgenomen, of andere bewijsstukken. Een andere voorwaarde voor deze regeling is dat je minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebt. Óf je voldoet aan deze laatste voorwaarde wordt echter niet bepaald op grond van de werkelijke vaste lasten, maar op grond van een branche-specifiek percentage dat aangeeft welk aandeel de vaste lasten gemiddeld uitmaken van de omzet in een bepaalde branche. Vanaf eind november zal een aanvraag gedaan kunnen worden voor deze TVL subsidie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Check nu alvast of je recht hebt op deze tegemoetkoming via de adviestool op rvo.nl. Op deze pagina van rvo.nl vind je nog veel meer informatie over de regeling.