Urenadministratie: zorg dat de notities in je agenda gedetailleerd genoeg zijn

07-06-2017

Als je als ondernemer in aanmerking wil komen voor de ondernemersaftrekken moet er voldaan worden aan het urencriterium. Dit urencriterium houdt in dat de ondernemer tenminste 1225 uur aan zijn werk in de onderneming heeft besteed en dat hij dit desgevraagd kan aantonen. Na 5 jaar komt daar nog een 2e criterium bij: van alle tijd die besteed wordt aan betaald werk, moet meer dan de helft besteed zijn aan het werk in de onderneming. Regelmatig komt het voor dat de Belastingdienst in het kader van een controle vraagt aan een ondernemer om zijn urenadministratie te overleggen. Dat gebeurt vooral wanneer van één van de volgende omstandigheden sprake is:

  • de onderneming is net gestart en is pas laat in het belastingjaar ingeschreven bij de KvK
  • de ondernemer heeft naast inkomsten uit zijn onderneming ook inkomsten uit loondienst of uit een uitkering

Recent bepaalde de rechter dat aan de urenadministratie van een ondernemer onvoldoende bewijskracht kon worden toegekend en dat betrokkene daarom geen recht had op de ondernemersaftrekken. De urenadministratie was achteraf opgemaakt aan de hand van aantekeningen in de agenda. […]