Einde aftrek huurkosten voor zzp’er met ingang 2017

28-10-2016
Deze zomer oordeelde de Hoge Raad dat ondernemers die hun huurwoning ook voor hun bedrijf gebruiken onder bepaalde voorwaarden de huurkosten mogen aftrekken. In antwoord op kamervragen heeft Staatssecretaris Wiebes deze week aangegeven dat hij de uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad niet evenwichtig vindt. Hij bereidt een nota van wijziging voor waarin zal worden voorgesteld dat voor de werkruimte in de huurwoning dezelfde regels gelden als voor de werkruimte in een koopwoning. Deze nota van wijziging maakt deel uit van het belastingpakket 2017.