Afschaffing aftrek scholingsuitgaven en monumentenpanden uitgesteld tot 2019

13-07-2017

Het wetsvoorstel dat deze afschaffing regelt is met een jaar uitgesteld tot 2019. Het ministerie gaat wel verder met de uitwerking van de vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en de stimulering van scholing gericht op invoering per 1 januari 2019. Het wetsontwerp was controversieel verklaard na de verkiezingen. Het nieuwe kabinet moet hier te zijner tijd een definitief besluit over nemen.