Handreiking Wkkgz voor zzp’ers in de zorg

11-10-2017

Zzp-ers die zorg verlenen moeten voldoen aan de verplichtingen van de Wkkgz  (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en sport heeft nu een handreiking uitgebracht waarin je op een toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over de wettelijke verplichtingen waaraan je als zorgverlener moet voldoen. Je vindt de Handreiking hier. Vraag je je af of je onder de Wkkgz valt: check het hier.